Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402