Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie van 12 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402