Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1943 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad