GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2016/310 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2015 - Gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregeling voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Japan aan de regeling vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG