GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/1602 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2015 - Gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel van kracht in Zwitserland