Financial Stability Review 2008

Het volledige FSR is beschikbaar in het Engels. Het voorwoord en de executive summary zijn bovendien beschikbaar in het Nederlands.

De aanvullende publicatie "Statistisch overzicht van het Belgisch financieel systeem" geeft een overzicht van recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem, onder de vorm van een reeks tabellen en grafieken voor de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de verzekeringsondernemingen, de pensioenfondsen en de openbare effectenuitgiften.