Financial Stability Review 2005

Vier andere, meer conceptuele, artikels in verband met financële stabiliteit vervolledigen het rapport. Deze handelen over effectenvereffeningssystemen, gestructureerde financieringsinstrumenten, spaardeposito's en het afwikkelen van soevereine schuldcrises.

Het volledige FSR is beschikbaar in het Engels. Het voorwoord en de executive summary zijn bovendien beschikbaar in het Nederlands.

De aanvullende publicatie "Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem" geeft een overzicht van recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem, onder de vorm van een reeks tabellen en grafieken voor de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de verzekeringsondernemingen, de pensioenfondsen en de openbare effectenuitgiften.