Europese verworvenheden en paspoortrechten tijdens de overgangsperiode in 2020

De brexit is sedert 1 februari 2020 een voldongen feit. De Europese verworvenheden en paspoortrechten blijven van toepassing tijdens de overgangsperiode in 2020.

Er bestaat nog steeds veel onzekerheid over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Aan het einde van de overgangsperiode zullen de Europese financiële instellingen a priori geen diensten meer kunnen verlenen in het Verenigd Koninkrijk via het Europese paspoortstelsel. Evenzo zullen de Britse financiële instellingen niet langer toegang hebben tot de markt van de Europese Unie met hun bestaande vergunningen.    

De  financiële instellingen dienen hun voorbereidingen te versnellen en zich aan te passen aan de werkelijke regelgeving na de brexit, om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen en het risico op verstoring van de dienstverlening aan cliënten of de gevolgen van het risicobeheer te beperken (liquiditeitsrisico, toegang tot kapitaalmarkten en marktinfrastructuren, continuïteit van derivatencontracten, enz.). 

De Bank heeft haar verwachtingen met betrekking tot de voorbereidingen op de brexit meermaals kenbaar gemaakt aan de Belgische financiële sector.