EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014)