Europees governancekader inzake overheidsfinanciën: toelichting en evaluatie

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van September 2015

Dit artikel geeft een overzicht van de totstandkoming en de werking van het Europees governancekader inzake overheidsfinanciën. Daarnaast wordt er een evaluatie gemaakt van dit kader en worden er voorstellen gedaan tot hervorming.

JEL-classificatie: 
Download Persbericht