EIOPA 2016 stresstest verzekeringen

De 2016 EIOPA stresstest was de eerste stresstest voor de verzekeringssector sinds 2014 en de eerste sinds de officiële start van Solvabiliteit II.

Het doel van de EIOPA stresstest was om de belangrijkste kwetsbaarheden van de Europese verzekeringssector te identificeren. Omdat de stresstest niet mag begrepen worden als een ‘pass-or-fail’ oefening, worden de kapitaalvereisten na stress niet herrekend, wat betekent dat er geen solvabiliteitsratio na stress kan bepaald worden. Verder worden er ook geen individuele resultaten van ondernemingen gepubliceerd en worden er geen directe vereisten van herkapitalisatie aan de stresstest verbonden.

Op Belgisch niveau namen 23 solo gemengde of levensverzekeringsmaatschappijen deel aan de stresstest, goed voor een marktaandeel van 96,23% in termen van technische voorzieningen leven. Voor 9 van deze ondernemingen werden de resultaten opgestuurd naar EIOPA en geïntegreerd in het EIOPA rapport. Deze 9 ondernemingen zijn goed voor 80% van het marktaandeel.

Op de referentiedatum (01/01/2016) was de gewogen gemiddelde SCR (solvabiliteitskapitaalvereiste) ratio voor de 23 deelnemers gelijk aan 196%, hetgeen wijst op een comfortabele startpositie voor het merendeel van de deelnemers. Indien we de LTG (lange termijn garantie) maatregelen niet in rekening nemen – die aan het Solvabiliteit II regime zijn toegevoegd om het lange termijn karakter van de verzekeringsproducten te ondersteunen en overdreven volatiliteit in een balans gebaseerd op marktwaarden te vermijden – zou deze solvabiliteitsratio met 55 bps dalen. Vanaf volgend jaar moeten verzekeringsmaatschappijen transparant zijn over het gebruik en de impact van deze LTG maatregelen.

De stresstest vroeg aan de verzekeringsmaatschappijen om de impact van twee scenario’s op hun initiële Solvabiliteit II balans te berekenen. Het eerste zogenaamd ‘double-hit’ scenario, ging uit van een zeer streng hypothetisch scenario waarbij de activa en passiva van de verzekeringsmaatschappij simultaan geschokt werden. Het tweede – ‘low-for-long’ – scenario moest een macro-economische situatie van langdurig lage groei en lage rente simuleren.

De 23 deelnemende Belgische verzekeringsmaatschappijen vertoonden belangrijke kwetsbaarheden in het ‘double-hit’ scenario hetgeen resulteerde in een daling van 38,6% van het overschot van activa over passiva, terwijl in het ‘low-for-long’ scenario deze daling gemiddeld 15,5% bedroeg. Het in aanmerking komend eigen vermogen bevat alle eigenvermogensbestanddelen die in aanmerking komen om de solvabiliteitskapitaalvereiste van een verzekeringsmaatschappij af te dekken. Op die manier geeft de impact op het in aanmerking komend eigen vermogen een beter beeld van de impact van een scenario. In geval van het ‘double-hit’ scenario zou het in aanmerking komend eigen vermogen dalen met 36%, in geval van het ‘low-for-long’ scenario bedraagt deze daling 14%. Het EIOPA rapport bevat geen beschrijving van de impact op het in aanmerking komend eigen vermogen.

Volgend op de stresstest resultaten heeft EIOPA verschillende aanbevelingen geformuleerd die in rekening dienen genomen te worden door de nationale toezichthouders. Deze aanbevelingen zullen ook door de Bank geïmplementeerd worden. De inhoud van deze aanbevelingen, alsook het EIOPA persbericht kunnen hier teruggevonden worden: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/.... Een meer gedetailleerde analyse van de stresstest resultaten zal toegevoegd worden aan het jaarverslag van de Bank. In termen van prudentiële acties zal de Bank bijzondere aandacht schenken aan deze ondernemingen die kwetsbaarheden vertoonden voor het ‘low-for-long’ scenario.