Einde ambt gouverneur Coene en benoeming gouverneur Smets

Op 10 maart 2015 komt een einde aan het ambt van gouverneur van de heer Luc Coene. Hij is vanaf 11 maart 2015 gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 2014 werd de heer Jan Smets, thans directeur bij onze Instelling, benoemd tot zijn opvolger, vanaf 11 maart 2015.

De Nationale Bank van Belgiƫ verheugt zich ten zeerste over deze benoeming en wenst de heer Smets alle succes toe met zijn nieuwe opdracht.