Economische projecties voor België – Voorjaar 2021

Het economische herstel in België wint in de loop van het jaar verder aan kracht, vooral vanaf de zomer, dankzij de vooruitgang in de vaccinatiecampagne die een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk maakt. De economie groeit in 2021 met 5,5 % op jaarbasis en het bbp komt zo al tegen het jaareinde terug op het niveau van vóór de crisis, waarna het groeitempo geleidelijk normaliseert. Ondanks de ongeziene terugval in economische activiteit in 2020, blijft de impact op de werkloosheid beperkt. Meer nog, op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt heerst er opnieuw krapte en hebben werkgevers moeite om vacatures in te vullen. De heropening van de economie en de stijgende kosten voor intermediaire inputs en vervoer leiden tot een wat hogere inflatie, maar dat zou een tijdelijk fenomeen moeten blijven. Het begrotingstekort, ten slotte, wordt, na de zelden geziene piek vorig jaar, ook dit jaar nog opgedreven door de steunmaatregelen. Zelfs nadat deze maatregelen wegvallen, blijft het tekort onhoudbaar hoog, rond 4,5 % bbp bij ongewijzigd beleid. De overheidsschuld bevindt zich eind 2023 op een stijgend traject.