Economische projecties voor België – Najaar 2022

De Belgische economie krimpt maar tijdelijk en de inflatie valt geleidelijk verder terug

Volgens de najaarsprognoses van de NBB zou de Belgische economie door de energiecrisis tijdelijk krimpen in het laatste kwartaal van 2022. De economie blijft wel weerbaar en de economische groei zou vanaf 2023 weer positief worden, naarmate de inflatie matigt.

De inflatie bleek het afgelopen jaar hardnekkig en steeg sterker dan verwacht, tot ruim 13 % in oktober. Dat kwam vooral door de forse stijging van de gasprijzen. In november viel de inflatie voor het eerst duidelijk terug en de prijsdruk zou geleidelijk verder matigen, als de internationale energieprijzen zoals verwacht terugvallen. De onzekerheid blijft wel groter dan gebruikelijk.

De hoge prijzen stuwen via de indexeringsmechanismen ook de loonkosten op, die tegen 2025 met bijna 20 % zouden toenemen. Die ongezien krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het kostenconcurrentievermogen van de Belgische economie.

Het begrotingstekort zal weer oplopen vanaf 2023 en blijft ook de komende jaren hoog. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort in 2025 nog steeds bijna 5 % bbp bedragen. De overheidsschuld bevindt zich dan op een stijgend traject.