Economisch belang van de Vlaamse zeehavens: verslag 2003