Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens en Luiks havencomplex - Verslag 2004