EBA-richtsnoeren betreffende geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen van kredietinstellingen krachtens aanbeveling A4 van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ECSR) van 20 december 2012 inzake de financiering van kredietins