Duurzame en groene financiering: een verkenning van nieuwe markten

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van September 2017

Om de klimaatopwarming te beperken, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Dat vergt een uitgebreider aanbod van duurzame en groene financiering, dat daartoe verscheidene uitdagingen moet aangaan: markttransparantie, aantrekkelijke rendementen en inachtneming van de externe effecten.

Download Persbericht