De wereldwijde schuldenlast: is the sky the limit?

De COVID-19-pandemie heeft de wereld achtergelaten met torenhoge schulden. De verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp van ontwikkelde economieën is nu vergelijkbaar met de situatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en overstijgt de eerdere recordniveaus van de late jaren tachtig voor opkomende economieën. Bovendien waren de schuldratio’s van niet-financiële ondernemingen voor beide groepen van landen nooit eerder zo hoog.

Tegen die achtergrond worden in dit artikel onder meer de volgende vragen behandeld:

  • Welke zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de wereldwijde schuldenberg, in het bijzonder sinds de grote financiële crisis, en wat is de impact van COVID-19 geweest? Hoe houdt de schuldenlast verband met de lagerenteomgeving en met economische groei?
  • Welke zijn de verschillende nadelen en risico’s verbonden aan hoge schuldgraden? Hoe variëren die risico’s naargelang van het land, de sector en de ondernemingskenmerken?
  • Welke beleidsopties zijn er om de schuldenlast van de overheden en de ondernemingen te verminderen of ten minste onder controle te houden?