De vestiging in Antwerpen van de Nationale Bank van België beëindigt op 30 september 2013 haar dienstverlening aan het publiek.

In een persbericht van 8 oktober 2012 had de Nationale Bank haar voornemen aangekondigd om de activiteiten van haar vestiging in Antwerpen op 1 januari 2014 te beëindigen. Als gevolg van de sterk verminderde bedrijvigheid in de bankbiljettenverwerking waren het in stand houden van de activiteiten in Antwerpen en de daartoe vereiste investeringen niet langer te rechtvaardigen.

Sedertdien werd met ieder betrokken personeelslid contact opgenomen en werd hij/zij op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om in een andere entiteit van de Bank te worden ondergebracht. Doordat deze interne mutaties goed zijn gevorderd, waardoor niet langer kan worden beschikt over het minimum aantal personen om de continuïteit van de dienstverlening aan het publiek in de Antwerpse vestiging te garanderen, heeft de Nationale Bank besloten de datum waarop de dienstverlening in kwestie wordt beëindigd te vervroegen naar 30 september 2013.

Vanaf die datum zullen de loketten Biljetten en munten, Rijkskassier en Centrale voor kredieten aan particulieren er dus niet meer toegankelijk zijn. Deze loketten blijven evenwel ter beschikking in de vestigingen van Hasselt, Luik, Bergen en Kortrijk, alsook in Brussel. De definitieve sluiting van de vestiging in Antwerpen blijft gepland op 1 januari 2014.