De vermogensverdeling in België: eerste resultaten van de tweede golf van de Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van September 2016

Hoe is de rijkdom van de Belgische huishoudens samengesteld en verdeeld, en wat is er de afgelopen jaren veranderd? In dit artikel worden die vragen beantwoord aan de hand van de nieuwe resultaten van een door de Bank regelmatig gehouden vermogensenquête.

JEL-classificatie: 
Download Perscommuniqué