De uitgifte van schuldbewijzen door Belgische niet-financiële vennootschappen

Tijdens het afgelopen decennium volgde de schuld van de Belgische niet-financiële vennootschappen een opwaartse tendens. Die tendens werd gedeeltelijk ondersteund door een toename van de schuldbewijzen die een klein aantal niet-financiële vennootschappen uitgaf. Deze ontwikkeling werd ook elders in het eurogebied waargenomen, en kan onder meer worden verklaard door de lagerenteomgeving en het programma voor de aankoop van effecten voor de bedrijfssector dat binnen het Eurosysteem ten uitvoer wordt gelegd.

Dit artikel geeft een meer gedetailleerde weergave van de factoren die het gebruik van dit type financieringsinstrumenten bevorderen en de eraan verbonden risico's. Het gebruikt hiervoor de gedetailleerde gegevens afkomstig van het effectenvereffeningssysteem dat door de NBB wordt beheerd.

Welke bedrijven geven schuldbewijzen uit? Behoren daar bedrijven toe die het risico nemen en in de problemen kunnen komen in geval van inkomensverlies of een plotselinge stijging van de rentevoeten op de obligatiemarkt? Mocht dit het geval zijn, kunnen zij zich dan tegen dit risico beschermen? Dat zijn enkele van de vragen waarop dit artikel een antwoord tracht te formuleren.