De terugkeer van inflatie: wat zijn de oorzaken ervan en zal ze aanhouden?

De inflatie bereikte begin 2022 in het eurogebied en de Verenigde Staten een absolute recordhoogte. De oorzaken van die enorme prijsstijgingen worden in dit artikel toegelicht: er zijn talrijke, veelal met de pandemie samenhangende factoren die elkaar beïnvloedden en die sinds midden 2021 voor de inflatie een “perfecte storm” veroorzaakten. De gestegen energieprijzen, de toevoerproblemen in de mondiale waardeketens, de beleidskeuzes als reactie op de pandemie en hun uitwerking op de vraag naar producten en diensten (en de verschillen tussen de Verenigde Staten en het eurogebied) worden allemaal uitgebreid besproken. Hoewel vele aan de pandemie verbonden factoren sinds begin 2022 begonnen af te zwakken, heeft de oorlog in Oekraïne vanaf eind februari 2022 de prijzen verder opgedreven.

Daarna wordt ook ingegaan op de vraag in welke mate de hogere inflatie zal aanhouden. Daarvoor worden niet alleen de inflatieverwachtingen geanalyseerd, maar wordt ook de situatie op de arbeidsmarkt in de VS en het eurogebied bestudeerd. Krapte op de arbeidsmarkt leidt immers tot hogere looneisen, en kan op haar beurt een “tweederonde-effect” van prijsstijgingen veroorzaken.