De schuldenlast van de huishoudens: verloop en verdeling