De oorlog in Oekraïne houdt ook de Nationale Bank bezig

De wereld herdenkt de trieste eerste verjaardag van het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

Hoewel Brussel ver van de frontlinie ligt, heeft de oorlog een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van de Nationale Bank van België (NBB). Als regulator en centrale bank tracht de Nationale Bank van België sinds het begin van de oorlog de economische impact van de oorlog zo goed mogelijk in te schatten. Als centrum van economische en financiële kennis stond zij ook ten dienste van de verschillende regeringen om te helpen bij het opstellen van nauwkeurige informatie.

Op gezette tijden publiceerde de Nationale Bank een dashboard met een aantal macro-economische en sectorale indicatoren en analyses. Deze gaven onder meer de directe en indirecte impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie, op de handelsbalans en op het goederenaanbod weer en werden opgesteld in samenwerking met het Federaal Planbureau en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Op haar website gaf de NBB ook antwoorden op een reeks veelgestelde vragen over de oorlog in Oekraïne, onder meer over de impact van de oorlog op de evolutie van het inflatiecijfer, de handelsbetrekkingen met Oekraïne en Rusland of de blootstelling van de Belgische financiële sector aan Rusland.

In haar rol als regulator van de financiële sector heeft de oorlog ook extra verantwoordelijkheden voor de Nationale Bank meegebracht. Hoewel de NBB niet verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de boycotmaatregelen in België, is zij wel verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële stabiliteit en de beoordeling van de impact daarvan, het toezicht op cyberrisico's, enz.

Door de band tussen de NBB en de Nationale Bank van Oekraïne is de oorlog voor velen van ons nog dichterbij dan de 2000 km tussen Brussel en Kiev.
Pierre Wunsch
Gouverneur

België was ook een van de eerste landen die Oekraïense vluchtelingen toestond hryvnia's in te wisselen voor euro's. Via een overeenkomst met de Nationale Bank van Oekraïne konden zij tussen 1 juni en 9 december tot 10.000 Oekraïense hryvnia's (UAH), het equivalent van ongeveer 310 euro, per volwassene inwisselen. De dienst, gesponsord door de Belgische staat en medegefinancierd door de federale regering, werd aangeboden aan de loketten van de Nationale Bank en aan de filialen van de betrokken commerciële banken. In totaal werd op deze manier voor niet minder dan het equivalent van UAH 303.575,12 ingewisseld.

Steun voor de Centrale Bank van Oekraïne en vluchtelingen

De NBB en de Nationale Bank van Oekraïne hebben een bijzondere relatie aangezien zij lid zijn van dezelfde werkgroep binnen het Internationaal Monetair Fonds. Als gevolg daarvan is de technische samenwerking aanzienlijk versterkt. De deskundigen van de Nationale Bank hebben hun uitwisselingen met hun Oekraïense collega's opgevoerd over onder meer institutionele kwesties, de gemeenschappelijke Europese betalingsruimte en de weerbaarheid tegen cyberaanvallen.

Op een meer persoonlijk niveau hebben de NBB en haar medewerkers hun solidariteit betuigd met het Oekraïense volk en de collega's van de Nationale Bank van Oekraïne.

Zo heeft de NBB in samenwerking met het OCMW haar "Guest House" ter beschikking gesteld van Oekraïense vluchtelingen die van de EU een speciale beschermingsstatus hebben gekregen. De accommodatie in deze faciliteit bood vorig jaar onderdak aan in totaal 51 mensen, die na gemiddeld 14 weken een meer permanente verblijfplaats vonden. Daarnaast schonk het personeel materiaal, kleding en speelgoed voor de vluchtelingen en werd het aangemoedigd financieel bij te dragen aan de door het Rode Kruis gecoördineerde humanitaire hulp en een of meer vluchtelingen in hun eigen huis op te vangen.

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het conflict verbindt de Nationale Bank zich ertoe haar inspanningen voort te zetten om haar opdracht van economische informatie en onderzoek te vervullen. De NBB heeft ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en hoopt bij te dragen tot het herstel van een klimaat van vrede.