De NBB wil dat de kapitaalsvereisten voor Europese banken voldoen aan Basel III

In het najaar zal de Europese Commissie een voorstel publiceren voor geactualiseerde kapitaalsvereisten voor banken in de EU. Deze actualisatie is het sluitstuk van de fundamentele hervorming van de bancaire reglementering die werd afgesproken in wereldwijd verband na de financiële crisis van 2008 en bekend staat als de Basel III-standaarden. 

De NBB, net zoals een groot aantal andere nationale centrale banken en toezichthoudende autoriteiten in de EU roepen de Europese Commissie op om de letter en de geest van  het wereldwijde akkoord te respecteren.

Meer in het bijzonder dringen de ondertekenaars erop aan dat de internationaal afgesproken ondergrens voor de kapitaalsvereisten van banken (de zogenaamde “output floor”) de internationale afspraken volgt zowel voor bankgroepen als voor hun lokale dochterbanken en dat de EU geen bijkomende EU-specifieke afwijkingen in het regelgevingskader invoert die de vereisten minder steng maken voor Europese banken.

Afwijken van het Bazel III-akkoord kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in zowel de Europese banksector als het regelgevingskader in de EU. Dit dreigt op zijn beurt negatieve gevolgen te hebben voor de financiële stabiliteit en voor de economie. Het is derhalve van belang dat de internationale overeenkomsten volledig, tijdig en op consistente wijze worden uitgevoerd.