De NBB behoudt het contracyclische bufferpercentage op 0 %

Op grond van haar macroprudentiële bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Belgische bankwet van 2014 heeft de NBB op 8 juni 2021 besloten om het contracyclische bufferpercentage voor kredietrisicoposities op de Belgische niet-financiële private sector voor het derde kwartaal van 2021 te behouden op 0 %.

Gelet op de belangrijke uitdagingen waarvoor de wereldeconomie momenteel staat, had de Nationale Bank van België (NBB) op 11 maart 2020 de volledige vrijgave van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) aangekondigd.

Op basis van de huidige prognoses en risicobeoordelingen zal de NBB de CCyB naar verwachting minstens tot het eerste kwartaal van 2022 niet verhogen. Een reactivatie van de CCyB op korte termijn lijkt dus zeer onwaarschijnlijk. De NBB baseert haar besluiten over het contracyclische kapitaalbufferpercentage gewoonlijk op een reeks indicatoren, waaronder een indicator die de kredietgap wordt genoemd en die weergeeft in welke mate de krediet/bbp-ratio afwijkt ten opzichte van haar langetermijntrend. Wanneer het bbp aanzienlijk daalt, zoals het geval was in 2020, heeft deze indicator de neiging om mechanisch te stijgen en een potentieel verkeerd signaal te geven over de dynamiek van de kredietcyclus. Daarom interpreteert de NBB dit type indicator momenteel met de nodige voorzichtigheid.

De NBB zal de situatie elk kwartaal evalueren.