De NBB behoudt het contracyclische bufferpercentage op 0 %

Op grond van haar macroprudentiële bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Belgische bankwet van 2014 heeft de NBB op 9 juni 2020 besloten om het contracyclische bufferpercentage voor kredietrisicoposities op de Belgische niet-financiële private sector voor het derde kwartaal van 2020 te behouden op 0 %.

Gelet op de belangrijke uitdagingen waarvoor de wereldeconomie momenteel staat, had de Nationale Bank van België (NBB) op 11 maart 2020 de volledige vrijgave van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) aangekondigd.

De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke macroprudentiële buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus en dient om voldoende absorptievermogen te genereren zodat banken in de neergaande fase van de kredietcyclus over de nodige ruimte beschikken om kredietverliezen op te vangen.

In scenario’s die zoals de huidige situatie worden gekenmerkt door aanzienlijke verwachte kredietverliezen, kunnen macroprudentiële maatregelen zoals de vrijgave van de CCyB helpen om de mogelijke procycliteit van de banksector te beperken door kredietinstellingen voldoende ruimte te geven om de daaruit voortvloeiende kredietverliezen op te vangen, teneinde de continuïteit van de financiële intermediatiediensten aan de reële economie te waarborgen en de financiële stabiliteit te handhaven.

Op basis van de huidige prognoses en risicobeoordelingen zal de NBB naar verwachting de CCyB gedurende minstens een jaar niet verhogen. Een reactivatie van de CCyB op korte termijn lijkt dus zeer onwaarschijnlijk. Tijdens deze periode zal de NBB de signalen van standaardindicatoren van de kredietcyclus voorzichtig interpreteren en geen rekening houden met de mogelijk procyclische en foutieve signalen die zouden kunnen voortvloeien uit specifieke indicatoren zoals de kredietgap – die weergeeft in welke mate de krediet/bbp-ratio afwijkt van zijn langetermijntrend – als gevolg van een forse daling van het bbp.

De NBB zal de situatie elk kwartaal evalueren.