De Nationale Bank van België kondigt haar intentie aan de activiteiten van haar zetels in Bergen en Hasselt stop te zetten in 2016

De Nationale Bank van België kondigt haar intentie aan de activiteiten van haar zetels in Bergen en Hasselt stop te zetten in 2016.

De Nationale Bank telt vandaag naast haar hoofdzetel te Brussel regionale vestigingen in Luik, Bergen, Kortrijk en Hasselt. Hun belangrijkste activiteit bestaat uit het verwerken van cash geld, met name het ontvangen, verifiëren en verstrekken van eurobiljetten en munten.

De Nationale Bank heeft haar agentschappennet steeds aangepast aan de veranderende behoeften inzake biljettenverkeer in België. Door de toegenomen automatisatie van de biljettenverwerking, de concentratie in de banksector en de dematerialisatie van bepaalde activiteiten is dit net de laatste decennia sterk gekrompen. Van de 23 vestigingen in 1999 blijven er vandaag nog 4 over.

Door de aanhoudende daling van de activiteit met betrekking tot de bankbiljettenverwerking, heeft de Nationale Bank beslist de consolidatie van haar netwerk voort te zetten en de activiteiten van haar zetels van Bergen en Hasselt stop te zetten. In tegenstelling tot wat in de zetels van Luik en Kortrijk gebeurt, storten of nemen de waardenvervoerders en de commerciële banken immers geen biljetten meer op in Bergen en het volume biljetten in Hasselt is onvoldoende om de infrastructuur rendabel te houden. Daarom heeft het Directiecomité van de Nationale Bank beslist deze twee zetels te sluiten: wat Bergen betreft op 30 juni 2016 en voor Hasselt op 31 december 2016.

De Ondernemingsraad werd geïnformeerd. Zoals in het verleden garandeert de Nationale Bank werkzekerheid aan al haar personeelsleden. De volgende maanden zullen worden gebruikt om de reaffectatie van de personeelsleden die in de twee betrokken zetels werken te organiseren. Dit zal gebeuren in overleg met elk van de betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat die reaffectatie in de beste omstandigheden gebeurt.