De Nationale Bank van België bevestigt de eerdere beslissingen over de contracyclische kapitaalbuffer voor kredietinstellingen

Overeenkomstig de regelgeving moet de Nationale Bank elk kwartaal formeel het gepaste niveau van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) evalueren. Die buffer is een tijdelijke aanvullende kapitaalreserve zodat banken de nodige ruimte hebben om eventuele kredietverliezen op te vangen in geval van een forse toename van wanbetalingen op leningen. De Nationale Bank laat het beleid terzake onveranderd en voert daarmee de beslissingen van het derde kwartaal van vorig jaar verder uit.

Zoals beschreven in het persbericht van 31 augustus werd toen beslist om de weerbaarheid van de Belgische banken te vergroten via een activering van de contracyclische kapitaalbuffer. Tegelijkertijd werd beslist om de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen te verlagen omdat de goede naleving van de toezichtsverwachtingen over de Belgische hypothecaire leningen het systemisch risico verbonden aan deze portefeuille heeft verlaagd.

Deze macroprudentiële buffers kunnen in geval van een crisis door de banken gebruikt worden om kredietverliezen op te vangen en steunmaatregelen voor klanten te financieren.

Grotere macroprudentiële kapitaalbuffers

Met de beslissing van het huidig kwartaal bevestigt de Nationale Bank dat de contracyclische kapitaalbuffer, die geactiveerd is sinds 1 oktober, zal leiden tot de effectieve vorming van een buffer van ongeveer € 1,1 miljard op 1 april 2024 (CCyB-percentage van 0,5 %), en een buffer van ongeveer € 2,3 miljard op 1 oktober 2024 (CCyB-percentage van 1 %).

Het percentage van de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen zal dalen van het huidige niveau van 9 % tot een niveau van 6 % vanaf 1 april 2024. Het totaalbedrag van die buffer zal teruglopen van ongeveer € 2 miljard tot ongeveer € 1,3 miljard.

De twee macroprudentiële kapitaalbuffers samen zullen dus toenemen van € 2 miljard tot € 2,5 miljard op 1 april 2024 en € 3,6 miljard op 1 oktober 2024.