De Nationale Bank van België bevestigt de eerdere beslissingen over de contracyclische kapitaalbuffer voor kredietinstellingen

Overeenkomstig de regelgeving moet de Nationale Bank elk kwartaal formeel het gepaste niveau van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) evalueren. Naar aanleiding daarvan heeft de Nationale Bank dit kwartaal beslist om het beleid terzake onveranderd te laten. Ze voert daarmee de beslissingen van het vorig kwartaal verder uit.

Zoals beschreven in het persbericht van 31 augustus werd vorig kwartaal beslist om de weerbaarheid van de Belgische banken - tegen hoger dan verwachte verliezen - te vergroten via een activering van de contracyclische kapitaalbuffer. Tegelijkertijd werd beslist om de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen te verlagen. De goede naleving van de toezichtsverwachtingen over de Belgische hypothecaire leningen had het systemisch risico verbonden aan deze portefeuille namelijk verlaagd.

Deze macroprudentiële buffers kunnen in geval van een crisis door de banken gebruikt worden om kredietverliezen op te vangen en steunmaatregelen voor klanten te financieren.

Grotere macroprudentiële kapitaalbuffers

Met de beslissing van het huidig kwartaal bevestigt de Nationale Bank dat de contracyclische kapitaalbuffer, die geactiveerd werd sinds 1 oktober, zal leiden tot de effectieve vorming van een buffer van ongeveer € 1,1 miljard op 1 april 2024 (CCyB-percentage van 0,5 %), en een buffer van ongeveer € 2,3 miljard op 1 oktober 2024 (CCyB-percentage van 1 %).

Het percentage van de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen zal dalen van het huidige niveau van 9 % tot een niveau van 6 % vanaf 1 april 2024. Het totaalbedrag van die buffer zal teruglopen van ongeveer € 2 miljard tot ongeveer € 1,3 miljard.

De twee macroprudentiële kapitaalbuffers samen zullen dus toenemen van € 2 miljard tot € 2,5 miljard op 1 april 2024 en € 3,6 miljard op 1 oktober 2024.