De Nationale Bank heeft Lloyd’s Insurance Company, QBE Europe en Amlin Insurance SE vergund als verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

De vergunning komt er na de beslissing van die groepen om de gepaste operationele structuren op te zetten waarmee ze de continuïteit van hun verzekeringsactiviteiten kunnen veiligstellen na de brexit. Daarnaast kreeg Navigators Group Inc. groep de toestemming om het volledige kapitaal van ASCO, een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, te verwerven. 

Als volwaardige verzekeringsondernemingen zullen deze nieuwe Belgische vestigingen schadeverzekeringsactiviteiten uitoefenen in de traditionele takken (schade aan goederen of letsel aan personen), en in meer gespecialiseerde takken (zoals de verzekering van koopwaar, van schepen, bescherming en vergoeding, ...).  

Lloyd’s Insurance Company, QBE Europe en Amlin Insurance SE hebben ook de vergunning gekregen om een herverzekeringsactiviteit te ontwikkelen. 

De vergunning van de Bank biedt LLoyd’s Insurance Company, QBE Europe en Amlin Insurance SE de mogelijkheid hun activiteiten uit te oefenen in andere landen van de Europese Economische Ruimte, via bijkantoren of in het kader van het vrij verrichten van diensten. 

De geplande activiteiten van deze ondernemingen die zopas een vergunning hebben gekregen zullen leiden tot jaarlijkse premie-inkomsten van in totaal ruim € 3,5 miljard.  

300 banen in België 

Dat die ondernemingen deel uitmaken van internationale groepen - Lloyd's Corporation (Groot-Brittannië), QBE Insurance Group Limited (Australië), MS&AD Insurance Group Holding Inc (Japan) en Navigators Group Inc (Verenigde Staten) - komt tot uiting in hun kapitaalniveau (in totaal ongeveer € 1,5 miljard), waardoor ruimschoots is voldaan aan de minimale solvabiliteitsvereisten die van toepassing zijn. 

In die Belgische vestigingen zullen in totaal ruim duizend personen worden tewerkgesteld, waarvan ongeveer driehonderd in België. 

De beslissingen van de Bank zijn het resultaat van een proces dat een aantal maanden geleden werd opgestart om de initiële projecten in overeenstemming te brengen met het Belgisch regelgevend kader dat voortvloeit uit de omzetting van de Europese normen, waaraan de Belgische ondernemingen moeten voldoen bij de ontwikkeling van hun businessplan.  

De gouverneur overhandigde vandaag de eerste licentie aan Lloyd’s Insurance Company.