De invloed op de financiële markten van de transitie naar een koolstofarme economie

De klimaatcrisis is een grote uitdaging die de komende decennia noodzakelijkerwijs centraal zal staan in de beleidsbeslissingen. Om de transitie naar een koolstofarme economie te bevorderen, zullen ingrijpende hervormingen nodig zijn die de efficiëntie en het concurrentievermogen van de Belgische en Europese economie zullen veranderen. Daartoe moet het financiële stelsel drie belangrijke doelstellingen bereiken: 1) het kapitaal efficiënt aanwenden om de transitie te stimuleren, 2) de klimaatrisico’s helpen dekken (inclusief de risico’s die de transitie veroorzaakt) en 3) de transparantie vergroten om greenwashing te vermijden en de prijsbepaling te vergemakkelijken. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de discussies over de invloed op de financiële markten van de transitie naar een koolstofarme economie.

In de eerste plaats vat dit artikel de meest recente onderzoeksresultaten samen over de prijsbepaling van de transitierisico’s op de financiële markten, die de bevindingen omtrent een groene premie (greenium) op de aandelen- en obligatiemarkten omvatten. Verscheidene studies leverden overtuigende aanwijzingen voor het bestaan van een greenium voor groene activa en brachten ook belangrijke dimensies aan het licht waarvoor de omvang van het greenium varieert. De hoge variabiliteit van het greenium betekent echter dat het moeilijk is om de resultaten in de verschillende studies te veralgemenen; ze wijst tevens op belangrijke beperkingen die in de toekomst moeten worden aangepakt.

Ten tweede behandelt het artikel de meest recente ontwikkelingen in de regelgeving over groene financiering in Europa en in België en beschrijft het beknopt de kenmerken van de meest gebruikte standaarden voor groene obligaties. Die regelgeving is erop gericht de financiële stromen om te buigen naar duurzame activiteiten en een koolstofarme economie, terwijl ze tegelijkertijd het vertrouwen van de beleggers in de onderliggende activa verhoogt (uniforme taxonomie en standaarden, betrouwbare en vergelijkbare informatie).

Ten slotte belicht dit artikel een empirische studie over de markt voor groene obligaties in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland, en wijst het uit dat de vraag naar en het aanbod van deze financiële instrumenten toenemen. In vergelijking met de markt voor groene obligaties in België lijken die markten in de buurlanden verder ontwikkeld te zijn en een ruimere keuze aan groene obligaties te bieden. Terwijl in de beginjaren van de marktopbouw de uitgiften voornamelijk van de overheid uitgingen, blijkt nu dat het aandeel van de uitgiften door financiële en niet-financiële ondernemingen is gegroeid. Aan de vraagzijde maken beleggers grotere delen van hun obligatieportefeuille vrij voor groene obligaties. Dat geldt vooral in de buurlanden, waar groene obligaties volgens de beschikbare gegevens tussen de 3 en de 4 % van het totale aantal aangehouden obligaties uitmaken. België wint echter snel terrein, aangezien in 2022 ongeveer 2 % van het totale aantal aangehouden obligaties bestond uit groene obligaties.