De inflatie is hardnekkig en de Belgische economische groei valt tijdelijk stil maar veert vanaf eind dit jaar weer op

Projections économique printemps 2022 / Economische projecties voorjaar 2022

Volgens de voorjaarsprognoses van de Nationale Bank van België, die vandaag werden bekendgemaakt, zal de Belgische economie tijdelijk vaart verliezen.

De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hebben de mondiale aanvoerketens opnieuw verstoord en de prijzen van verschillende inputs, waaronder energie, zijn fors opgelopen. De energieschok is een duidelijke verarming voor de Belgische economie, die desondanks weerbaar blijft. De economische groei zou vanaf eind dit jaar weer aantrekken, naarmate de diverse tegenwinden matigen.

De inflatie is hardnekkig gebleken en liep in mei zelfs op tot net onder 10 %. Door het veronderstelde afnemen van de buitenlandse kostendruk en het uitblijven van een krachtige binnenlandse loon-prijsspiraal zou de inflatie wel geleidelijk dalen en in de herfst van 2023 weer onder 2 % uitkomen, al is de onzekerheid groter dan gebruikelijk.

Intussen hebben de hoge prijzen via de indexeringsmechanismen ook een grote impact op de loonkosten, die tegen 2024 met ruim 14 % zouden toenemen. Die ongezien krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het kostenconcurrentievermogen van de Belgische economie.

Het begrotingstekort, ten slotte, blijft ook de komende jaren onhoudbaar hoog, en loopt bij ongewijzigd beleid op tot 5 % bbp in 2024. De overheidsschuld bevindt zich dan op een stijgend traject.