De impact van veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren op de Belgische woningprijzen

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van 2022

In dit artikel worden nieuwe hedonische woningprijsindices voor België ontwikkeld en wordt de impact van veranderingen in de woningkenmerken en -voorkeuren op de woningprijzen onderzocht.

De woningprijzen stegen in het eerste coronajaar zeer sterk en deze stijging was niet het gevolg van veranderingen in de kwaliteit van de verkochte woningen: de bewoonbare oppervlakte en tuingrootte is bijvoorbeeld niet significant toegenomen in vergelijking met de huizen die vlak vóór de pandemie werden verkocht. De prijsgroei bleef iets hoger in de steden dan in de omliggende ruraal-stedelijke rand en forensenwoonzone, en ze bleef ook hoger in de steden met een groot aandeel hooggeschoolde jongeren.

Op de lange termijn zien we dat de prijs van een identiek huis de afgelopen tien jaar met 7 % minder is gestegen dan de gemiddelde prijs van de verkochte huizen. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van de verbeterde energiekwaliteit van deze verkochte huizen. Die energiekwaliteit zal bovendien aanzienlijk verder moeten verbeteren om de Europese klimaatdoelstelling van een energie-efficiënt woningbestand tegen 2050 te halen. We stellen ook vast dat de meerprijs van energieperformante huizen groot is en de afgelopen tien jaar is toegenomen.