De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van September 2007