De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2016

De vergrijzing: hoe kan de overheid inspelen op deze enorme uitdaging voor de overheidsfinanciën?

JEL-classificatie: 
Download Perscommuniqué