De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van Juni 2012