De eerste resultaten van de vierde ronde van de Belgische Household Finance and Consumption Survey

De enquête naar het financiële gedrag van de gezinnen (Household Finance and Consumption Survey) is erop gericht een beter inzicht te verschaffen in de verscheidenheid van de financiële situaties van de gezinnen in Europa. De meest recente resultaten voor de enquête in België wijzen uit dat, vóór de COVID‑19‑crisis, het inkomen van de Belgische gezinnen hoger lag dan drie jaar eerder. Het vermogen was bij het uitbreken van de pandemie ook toegenomen, wat in zekere mate toe te schrijven was aan de hogere huizenprijzen. Toch kunnen de uitzonderlijke omstandigheden tijdens de pandemie ook enkele van de meest kwetsbare gezinnen ervan hebben weerhouden de enquête te beantwoorden.

De schuld bleef doorgaans houdbaar, hoewel er risicovolle segmenten bestaan , met name bij de meest kwetsbare gezinnen. Deze laatste lijken ook het sterkst negatief te zijn beïnvloed door de crisis. Niettemin wijzen deze eerste resultaten niet op een toename van de ongelijkheid in vergelijking met de vorige enquêteronde, die betrekking had op de situatie in 2017.