De Centrale voor kredieten aan particulieren: de belangrijkste evoluties in 2008

Printversie (pdf - 23k)

Eind 2008 bevatte de Centrale de gegevens van 4 807 023 personen en 7 903 687 kredietovereenkomsten, een stijging met respectievelijk 2,6 % en 5,2 %. In de loop van het jaar werden 1 542 437 nieuwe kredieten geregistreerd, die werden aangegaan door 1 535 615 kredietnemers. De kredietopening blijft de populairste kredietvorm met 46,9 % van de lopende en 36,1 % van de nieuwe kredieten.

Wat het aantal nieuwe kredietovereenkomsten betreft, loopt er een duidelijke breuklijn tussen de eerste drie trimesters en het laatste trimester van 2008. Terwijl van januari tot september 8,7 % meer nieuwe kredieten werden geregistreerd dan in dezelfde periode van 2007, lag dit aantal in de laatste drie maanden 8,4 % lager dan in het vierde trimester van 2007.

De impact van de financieel-economische crisis vertaalt zich ook in een toenemend aantal wanbetalingen en deze stijging deed zich eveneens voornamelijk in het laatste trimester van het jaar voor. Eind 2008 telde de Centrale 344 072 kredietnemers met een betalingsachterstand en 495 089 achterstallige kredieten, een stijging met respectievelijk 1,5 % en 0,9 %. Het totale achterstallige bedrag is met 4,4 % toegenomen tot 1 856 miljoen euro.

De meeste betalingsmoeilijkheden komen voor bij de kredietopeningen en de leningen op afbetaling, die samen goed zijn voor 74,8 % van de in het totaal 114 276 nieuwe wanbetalingen die in 2008 door de kredietgevers aan de Centrale werden gemeld. De kredietopening blijft de enige kredietvorm waarvan het aantal uitstaande betalingsachterstanden op het einde van het jaar is toegenomen in vergelijking met eind 2007.

De arbeidsrechtbanken hebben het voorbije jaar 12 900 nieuwe aanvragen tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard, waardoor het totale aantal personen dat voor deze procedure geregistreerd is, eind 2008 is gestegen tot 70 168 (+ 8,8 %). Een derde van hen is echter met geen enkele achterstallige kredietovereenkomst in de Centrale geregistreerd. Hieruit blijkt dat de oorzaken van overmatige schuldenlast zich niet beperken tot het krediet: steeds meer worden consumenten geconfronteerd met andere betalingsmoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot energie- en telefoonfacturen.

Tot slot werd de Centrale in 2008 meer dan 11,2 miljoen keer geraadpleegd door de kredietgevers, terwijl er 130 787 aanvragen werden behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen (+ 8,8 %).

Het statistisch verslag met gedetailleerde gegevens over de Centrale voor kredieten aan particulieren op 31 december 2008 is beschikbaar op de internetsite van de Nationale Bank van België.