De Belgische economische bedrijvigheid zou in het tweede kwartaal van 2021 met 1,3 % toenemen

Het herstel van de Belgische economie bleef in het voorbije kwartaal krachtiger dan in het eurogebied; het reële bbp nam met 1 % toe, terwijl de economie in het eurogebied verder kromp. Onze ramingen wijzen op een verder aantrekkende groei, tot 1,3 %, in het huidige kwartaal. De geleidelijke afbouw van de beperkende maatregelen zal vooral de gezinsconsumptie nog sterker doen opveren.

De Belgische kwartaalgroei kwam volgens de huidige cijfers uit op 1 % in het eerste kwartaal van 2021. Dit is beter dan werd verwacht in de vorige Business Cycle Monitor (+0,5 %), maar houdt ook een grote opwaartse herziening in ten opzichte van de INR flashraming van +0,6 %. De groei werd zoals verwacht ondersteund door het opveren van de binnenlandse vraag en de private consumptie in het bijzonder, maar werd nog versterkt door een opvallende afname van de invoer.

In het tweede kwartaal zou de private consumptie nog moeten versnellen. De beperkende maatregelen worden geleidelijk afgebouwd tegen de achtergrond van de verbeterende gezondheidssituatie, waardoor de consumptiemogelijkheden worden uitgebreid. Tegelijk staat het consumentenvertrouwen op een hoog peil en blijven de inkomensvooruitzichten robuust, ook al door de opvallend sterke arbeidsmarkt. De eerste ‘hard data’ voor april zijn veelbelovend en het heropenen van de horeca zal ook de niet-voedingswinkels een zetje geven.

De groei van de bedrijfsinvesteringen verraste in positieve zin en zou ook in het tweede kwartaal nog stevig moeten blijven. De indicator voor het ondernemersvertrouwen ligt nu duidelijk boven het pre-crisispeil. Overheidsinvesteringen en investeringen in woningen zouden eveneens moeten toenemen in het tweede kwartaal van 2021.

De bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei in het tweede kwartaal zou wel negatief worden, ondanks de aanhoudend sterke buitenlandse vraag. Onder invloed van de aantrekkende binnenlandse vraag zal de invoergroei waarschijnlijk sterk toenemen.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei op kwartaalbasis van ongeveer 1,7 % in het tweede kwartaal, terwijl het ‘R2D2’-model meer pessimistisch is en rekening houdt met een groei van slechts 0,1 %. De onzekerheid over die nowcastingmodellen is in de huidige omstandigheden nog steeds buitengewoon hoog; de enorme schok van de COVID-19-crisis vormt immers een uitdaging voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen. Daarom moeten deze aan modellen ontleende ramingen worden aangevuld met informatie uit andere bronnen en met een deskundig oordeel.

Al met al gaan we ervan uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het tweede kwartaal met ongeveer 1,3 % zal toenemen.