De Belgische economie zou in het eerste kwartaal van 2023 met 0,4 % groeien

Brussel, maart 2022 – De Belgische economische activiteit vertraagde verder in het laatste kwartaal van 2022, maar ze kromp niet. Volgens de huidige INR-statistieken nam het bbp op kwartaalbasis nog toe met 0,1 %, iets beter dan verwacht in onze vorige Business Cycle Monitor van december 2022. Diverse kortetermijnindicatoren zijn ondertussen verder verbeterd. Volgens onze huidige inschatting zou de groei dit kwartaal dan ook weer opveren: een kwartaalgroei van 0,4 % lijkt momenteel de meest plausibele raming.

Het Belgische reële bbp nam in het vierde kwartaal van 2022 met 0,1 % toe. Hoewel dit een duidelijke vertraging is ten opzichte van het derde kwartaal, ligt dit in lijn met de initiële INR-flashraming en boven onze eigen raming in de vorige Business Cycle Monitor.

De groei van het bbp werd vooral geschraagd door de opvallend sterke groei van de gezinsconsumptie. Alles wijst erop dat die consumptie verder zal aantrekken in het eerste kwartaal van 2023. Zo zijn de vertrouwensindicatoren fors verbeterd. Bovendien is de inflatiedruk wat afgenomen door de dalende energieprijzen, terwijl de nominale inkomens van heel wat gezinnen net sterk zijn verhoogd door de vertraagde werking van de indexeringsmechanismen.

De bedrijfsinvesteringen namen, volgens de huidige statistieken, onverwacht toe in het vierde kwartaal van 2022, ondanks snel toenemende (loon)kosten en de onzekere economische vooruitzichten. Het ondernemersvertrouwen en de vraagvooruitzichten verbeterden de voorbije maanden, maar blijven nog relatief zwak. Al met al verwachten we dat de groei van de bedrijfsinvesteringen in het huidige kwartaal vrij stabiel zal blijven. De woninginvesteringen zullen naar verwachting verder inkrimpen.

De overheidsconsumptie zou in het eerste kwartaal van 2023 in een zeer gematigd tempo moeten toenemen, terwijl de uitvoering van investeringsplannen nu in principe zou moeten leiden tot een positieve groei van de overheidsinvesteringen. De bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei zou min of meer constant moeten blijven in het eerste kwartaal; terwijl een wat tragere afbouw van de voorraden de groei minder zou verminderen dan in het voorbije kwartaal.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei van 0,4 % op kwartaalbasis in het eerste kwartaal van 2023, terwijl het ‘R2D2’-model heel wat optimistischer is, met een groeiraming van 1,3 %. De onzekerheid rond die nowcastingmodellen blijft in de huidige omstandigheden echter buitengewoon groot. De enorme schok van de COVID-19-crisis vormt een uitdaging voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen.

Al met al verwachten we momenteel dat de Belgische economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal met 0,4 % zal toenemen. Dit is wat zwakker dan de mediaan van de 1-indicatormodellen en ligt in lijn met het resultaat van het meest pessimistische van de twee nowcastmodellen. Het moet opnieuw benadrukt worden dat de onzekerheid rond deze nowcast groot is. De risicobalans lijkt wel zowat neutraal.