De Belgische economie in de nasleep van de COVID-19-schok

De uitbraak van COVID-19 pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben een enorme weerslag gehad op de Belgische economie. Dit artikel maakt eerst en vooral de balans op van de kwantitatieve weerslag op korte termijn van de COVID-19-crisis op de economische activiteit, het inkomen en de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij de vergelijking met de weerslag van die andere recente grote economische crisis, met name de financieel-economische crisis van 2008-2009.

Het artikel analyseert ook de mogelijke kwalitatieve impact op lange termijn van de COVID-19-crisis op onze economie. De huidige crisis heeft immers een aantal bestaande tendensen aanzienlijk versneld. Wat zijn echter de gevolgen van de ongeziene boom van het thuiswerk, de e-commerce en de digitalisering voor de diverse economische actoren? Welke weerslag hebben deze gedragswijzigingen op de vastgoedmarkt? Op basis van de huidige beschikbare informatie blikt het artikel vooruit op een post-COVID-wereld en probeert het een beeld te schetsen van de structurele veranderingen in de Belgische economie die het gevolg zijn van de crisis.