De Belgische economie in de mondiale ketens van de toegevoegde waarde. Een verkennende analyse