De begroting van de Europese Unie en het herstelplan Next Generation EU: een gamechanger?

De toestroom van asielzoekers in 2015 als gevolg van de oorlogen in Syrië en Irak, de opmars van China op het internationale toneel, de versnelling van de klimaatverandering, de Brexit en COVID-19. Aan al deze uitdagingen moesten de Europese economie en samenleving het afgelopen decennium het hoofd bieden.

Tegen deze uitzonderlijke achtergrond sloten en bekrachtigden de Europese overheden een akkoord over een nieuw meerjarig begrotingskader van 1 100 miljard euro en over een tijdelijk herstelplan Next Generation EU van 750 miljard euro. Dit herstelplan wordt momenteel uitgevoerd.

In dit artikel wordt een economische blik geworpen op de EU-begroting en het herstelplan, met aandacht voor het Belgische perspectief. We bekijken in het bijzonder of het nieuwe begrotingsprogramma een gamechanger is voor de EU. In welke mate ondersteunt het herstelplan de groei, bevordert het de convergentie tussen de economieën en de cohesie tussen de regio’s die zwaar werden getroffen door de pandemie en biedt het een antwoord op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie?