Coronavirus

Ingevolge de maatregelen van de regering om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de verminderde personeelsbezetting die daaruit voortvloeit, kan de behandeling  van correspondentie, zowel per brief als via e-mail, enige vertraging oplopen.