Circulaire_NBB_2017_30 / Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie, gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1538 van de Europese Centrale Bank van 25 Augustus 2017 (ECB/2017/25)