Circulaire PPB-2007-8-CPB/ Voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID-richtlijn