Circulaire PPB-2006-6-CPB/ Aanpassing van het besluit van 24 juni 1997 betreffende de rapporteringstabellen inzake het reglement eigen vermogen en de belegging van cliëntengelden