Circulaire PPB-2006-3-CPB/ Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen